Golfanalyse

Wij zijn van mening dat veel golfers lessen volgen zonder een goede inventarisatie van hun huidige manier van spelen en techniek. Er wordt vaak een serie lessen aangevraagd waarbij vertrek- en eindpunt niet duidelijk zijn. Wij werken graag op basis van een goede analyse van de huidige stand van zaken om vervolgens een gericht plan te kunnen maken, waarin we samen met u een doel (klein of groot) bepalen.

Maak een keuze:

Video-analyse

We maken in onze training veel gebruik van videoanalyse. Het is voor ons een uitstekende manier om uw golfswing visueel te maken en met u te bespreken. U krijgt direct inzicht in de verbeterpunten van uw swing. Met speciale software kunnen wij een swing van een gevorderde speler naast uw beeld plaatsen, waardoor in één oogopslag duidelijk wordt wat de verschillen zijn. Dit zorgt ervoor dat u een goede referentie heeft bij uw volgende oefening. Het is bewezen dat u daardoor de aanwijzingen van uw golfprofessional makkelijker op kunt volgen. De videoanalyse is integraal onderdeel van onze lessen. Op verzoek kunnen wij u screenshots toesturen, zodat u deze thuis nog eens rustig kunt bestuderen.

Trackman (analyse)

We zijn altijd op zoek naar de beste hulpmiddelen voor onze lessen en trainingsprogramma’s. Een analyse van uw slagen met behulp van de Trackman is een absolute openbaring.
De Trackman is een radar die de volledige vlucht van de 
bal weergeeft. U krijgt als speler feedback over uw zwaaibaan, swingsnelheid, de hoek van het clubblad bij impact, enzovoort.
Het is een geweldige manier om te trainen. En elke verbetering in uw slag wordt direct zichtbaar in de vorm van betere uitslagen. Klik voor meer informatie op deze link www.trackmangolf.com.

Golf testen

In ons lesprogramma maken we regelmatig gebruik van een aantal golftesten. Deze zijn er voor elk onderdeel van het golfspel. Deze testen geven u en ons inzicht in de stand van zaken van bijvoorbeeld uw putten, shortgame, longgame of coursemanagement. Deze testen maken onderdeel uit van specifieke trainingsprogramma’s, maar u kunt ze zelf ook regelmatig uitvoeren om uw stand van zaken op een onderdeel te onderzoeken. Vraag uw golfprofessional naar een specifieke test als u hier individueel mee aan de slag wilt.

Statistische analyses

We hebben een aantal methodieken om uw spel inzichtelijk te maken. Eén daarvan is de statische analyse. We inventariseren uw gehele spel en maken via grafieken inzichtelijk hoe u op elk onderdeel ‘scoort’. Op deze manier krijgt u gerichte trainingsadviezen en wordt u trainingstijd zo effectief mogelijk besteedt. Na verloop van tijd voeren we deze analyse nogmaals uit om te controleren of de training het nodige effect heeft gehad.