Trainen met Trackman

Trackman is een radar apparaat dat van het begin tot het einde de balvlucht van uw slag meet en op een computerscherm weergeeft. Het apparaat meet precies de soort balvlucht, de hoogte, de afwijking ten op zichtte van het doel, de swingrichting, club richting, swing snelheid, de bal snelheid en de exacte afstand. Trackman gebruikt software waardoor deze informatie grafisch wordt weergegeven en u samen met uw Pro een beter beeld krijgt van uw slagen.

Het trainen met behulp van deze apparatuur biedt heel veel voordelen. U krijgt naast de aanwijzingen van uw Pro ook direct de feedback van uw slagen grafisch op beeld gepresenteerd. TrackMan®, gebruikt door de beste spelers en coaches ter wereld, geeft u inzichten die voorheen onmogelijk waren. De combinatie van ervaring van ProTeam Zwolle aangevuld met de TrackMan® technologie zorgt dat u sneller dan ooit verbetering in uw golf zult zien. Uw swingstijl wordt niet veranderd, maar de effectiviteit van uw swing wordt aanmerkelijk beter.

Gebruik van TrackMan technologie is zeldzaam, in Nederland zijn nog maar enkele locaties waar dit kan. ProTeam Zwolle heeft zelf in deze technologie geïnvesteerd om golfers nog beter van dienst te kunnen zijn.

Maak een keuze:

Club gapping

Veel mensen weten niet hoe ver ze exact slaan met hun clubs en ook niet of er wel voldoende spreiding zit tussen hun golfclubs. Zonder dit te weten kan het zijn dat meerdere clubs dezelfde afstand bereiken, waardoor er een grote afstand ontstaat in de set. De trackman kan dit in kaart brengen en de professional kan dan adviseren hoe de afstand opgevuld kan worden. Het is soms techniek, soms te weinig snelheid ,soms verkeerd afgestelde clubs en soms een verkeerde samenstelling.

Swing analyse

Hoe ver moet ik kunnen slaan met mijn swingsnelheid en haal ik wel het maximale rendement? Zoniet, waar ligt dit dan aan? Waarom draait mijn bal vaak naar rechts of naar links? En hoe los ik dit op? Met de Trackman kan heel precies bekeken worden hoe deze problemen ontstaan en is de professional beter in staat een verklaring te vinden voor uw problemen.

Clubfitting

Welke clubs zijn geschikt voor mijn spel? Er is een gigantisch aanbod in clubs en shafts en de gemiddelde speler heeft vaak geen idee welke clubs echt geschikt zijn voor hem of haar. Veel adviezen zijn gebaseerd op aannames en te vaak komt het voor dat u een advies krijgt die niet op de juiste feiten is gebaseerd. Met behulp van de trackman kunnen we u laten zien wat b.v. een andere shaft doet voor u spel, of meer of minder loft op de club. Na het testen van veschillende clubs wordt er een rapport gegenereerd, waardoor u kunt zien welke club gemiddeld het beste presteert. Hiermee kunt u uw keuze maken op feiten in plaats van gevoel of verkoop praatje.

Combine test

TrackMan Combine is een gestandaardiseerde test die u inzicht geeft in welke onderdelen van het spel u zich kunt verbeteren. De test bestaat uit 60 slagen gespeeld op 10 verschillende doelen. Dit betekent dat u zo nauwkeurig mogelijk 6 schoten slaat naar doelen op afstanden van 55, 65, 75, 85, 95, 115, 125, 145 en 155 meter. De test sluit u af met het slaan van de driver. Elk schot wordt geanalyseerd en gemeten, er wordt hierbij gekeken naar afstand en spreiding. Per schot kunt u een aantal punten behalen. Na het voltooien van de TrackMan Combine test krijgt u direct feedback en ontvangt u een totaalscore. Ook ziet u de score voor elk apart onderdeel van de test. Het toont uw gemiddelde afstand tot de pin. Al deze uitslagen ontvangt u in de vorm van een PDF-rapport. De TrackMan Combine databank bestaat uit duizenden scores van grote kampioenen tot handicappers 25.

U kunt uw score vergelijken met topspelers maar ook met spelers van uw eigen club.

10 minuten, 10 euro, 10 meter meer

Dit is een groepsles waarbij u een starttijd krijgt. Het idee is dat u eerst 5 ballen slaat op uw eigen manier met uw eigen club. De professional bekijkt of u een swingfout maakt of dat uw materiaal minder geschikt is. U krijgt daarna een andere club of er wordt een swing verandering doorgevoerd. Daarna wordt bekeken of de volgende series 10 meter verder zijn. 10 meter in 10 minuten lukt meestal. Wie wil dat niet ? !!

Long drive wedstrijden

Elke 2 maanden gaat ProteamZwolle op een avond of een zaterdag een long drive wedstrijd ism Golfxchange (Shop) organiseren. Tegen de inleg van € 10 kunt u mooie prijzen winnen. De Trackman meet de afstand van 3 van uw drives. De bal moet binnen 20 meter eindigen gerekend van het midden van de fairway. De professionals staan klaar om tijdens uw warming up advies te geven over techniek en materiaal om uw drive zo ver mogelijk te laten komen. Aan het einde van deze sessie van een uur is de prijsuitreiking.